Weet u wat er verandert per 1 januari 2016 in de zorg?

dec 30 2015, 16:42 Nieuws
politieauto 2
Er zijn wijzigingen in het basispakket en het eigen risico.
De vergoedingen voor het basispakket worden uitgebreid voor de vlokkentest of de waterpunctie test als vrouwen een positieve NIPT in het buitenland hebben ondergaan.
Heeft uw kind een medische indicatie en bezoekt het een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg? Dan krijgt u het vervoer tussen thuis en kinderdagverblijf vergoed.
Ook bij Jeugd-GGZ wordt noodzakelijke inzet van een ambulance vergoed.
De eigen bijdrage voor hoortoestellen en tinnitusmarkeerders voor jongeren tot 18 jaar komt te vervallen.

Wijziging zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag
voor alleenstaanden is verhoogt tot € 992,- Voor partners is het verhoogd naar € 1905,-

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg

Bij langdurige zorg kan sprake zijn van zorg in een instelling of thuis of zorg thuis via pgb . Het eerste half jaar betaalt u een ‘lage’ eigen bijdrage . Na dit half jaar hangt het af van uw financiële middelen, leeftijd en thuissituatie of uw eigen bijdrage ‘laag’ blijft of naar ‘hoog’ wordt opgeschaald.
De eigen bijdrage voor ‘laag’ is per 1 januari minimaal € 159,80 per maand en maximaal € 838,60 per maand.
De 'hoge' eigen bijdrage is per 1 januari maximaal € 2.301,40 per maand.

Goedkopere avondapotheken

Soms moet u ’s avonds, ’s nachts of op zondag gebruik maken van medische hulp en is het noodzakelijk om direct medicijnen te gaan gebruiken.
Bij het afhalen van uw medicijnen moet u nu al de medicijnen helemaal zelf, gedeeltelijk of niet betalen. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent. In de avond, nacht of op zondag komen daar per receptregel
€ 45,- euro bovenop. Dit bedrag: € 45,-, is lager dan het bedrag dat u vòòr 1 januari betaalde.
Ook voor uw apotheek geldt, dat deze afspraken heeft gemaakt met zorgverzekeraars. Dus controleer of uw apotheek een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als dat niet het geval is moet u altijd eerst zelf de medicijnen betalen en kunt u het totaal bedrag dus alleen achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar! Overstappen naar een andere apotheek kan het hele jaar.

Nieuwe wet Wkkgz

Wkkgz staat voor: Wet kwalitieit klachten geschillen zorg.
Deze nieuwe wet moet gaan zorgen voor openheid over klachten en incidenten en daarvan leren. Deze wet wordt in fasen ingevoerd omdat zorgaanbieders een aantal dingen moeten regelen. De wet gaat gelden voor iedereen die zorg aanbiedt. Dus ook voor zzp-ers, alternatieve genezers en aanbieders van cosmetische behandelingen.
Zorg die niet onder deze wet valt is de zorg die de gemeente regelt zoals huishoudelijke hulp en jeugdzorg.

Compensatie voor zorgverzekeraars

zijn een grote lastenpost voor zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars gaan meer vergoeding ontvangen van de rijksoverheid voor deze klanten. Op deze manier zijn chronisch zieken aantrekkelijker voor zorgverzekeraars en verwacht men dat het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker is om ze als klant te hebben. Chronisch zieken moeten met deze maatregel in de toekomst minder hinder ondervinden, bijvoorbeeld bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar.