Toekomstvisie voor Apeldoorn stap dichterbij met bespreking koersdocument op 31 oktober

Foto: Pixabay

Op 31 oktober staat het koersdocument op de agenda van de Politieke Markt (PMA). Inwoners van Apeldoorn zijn van harte welkom en kunnen ook reageren.

Koersdocument

Wat voor gemeente willen we in 2030 zijn en hoe komen we daar? Welke opgaven liggen er en welke keuzes hebben we te maken? Het vaststellen van het koersdocument ‘Apeldoorn 2030’ door het college van burgemeester en wethouders is een belangrijke stap in de richting van een omgevingsvisie voor Apeldoorn.

Het koersdocument als tussenstap

Inwoners van Apeldoorn zijn begaan met hun gemeente. Ze hebben in een participatieronde meegegeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Hun inbreng is verwoord in ‘Toekomstverhalen; hoe zien Apeldoorners 2030?’. De volgende stap is het vaststellen van het koersdocument ‘Apeldoorn 2030’. Het beschrijft de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen, de thema’s die een plek moeten krijgen in de visie en de hoofdopgaven die daaruit voortkomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt vier hoofdprincipes voor de ontwikkeling van de gemeente voor:

  • In Apeldoorn is groen altijd dichtbij
  • In Apeldoorn doet iedereen ertoe
  • In Apeldoorn maken we er werk van
  • In Apeldoorn zijn onze gasten welkom

Omgevingsvisie

Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Het streven van Apeldoorn is om in 2020 de omgevingsvisie vast te stellen. Op 31 oktober zal de raad reageren op het koersdocument ‘Apeldoorn 2030’. Inwoners van Apeldoorn zijn hierbij van harte welkom en kunnen ook inspreken. Meer informatie is vanaf 18 oktober te vinden op de webpagina van de gemeenteraad.