Voorjaarsnota: ‘Gericht investeren in Brede Welvaart’

Foto: ©Canva/MAximaal sales

In de voorjaarsnota, ‘Gericht investeren in Brede Welvaart’, legt het college van burgemeester en wethouders de nadruk op de toekomstige groei van de gemeente.

Voorjaarsnota: ‘Gericht investeren in Brede Welvaart’

Dit plan is in lijn met het coalitieakkoord en houdt rekening met financiële stabiliteit. Ondanks de financiële uitdagingen en risico’s zet het college in op investeringen die zowel ambitieus als realistisch zijn. Hoewel de veranderende wereld uitdagingen met zich meebrengt, is het college optimistisch en vastberaden. Wethouder financiën, Henk van den Berge: “We zien de toekomst van Apeldoorn met optimisme tegemoet. We zijn vastbesloten om de balans te vinden tussen sociale, economische en ecologische kwesties. En om op een verantwoorde manier blijvend te investeren in de Brede Welvaart van onze stad.”

Onontkoombare investeringen

In aanloop naar de begroting stelt het college voor om al enkele punten mee te nemen in de begroting. “Zo hebben we zaken zoals verkeersmaatregelen Kanaal Zuid, extra geld voor veiligheid en de cao-verhoging van ambtenaren, sporthal Zuid en schoolmaatschappelijk werk nu meegenomen. Ook staat er een voorstel in de voorjaarsnota om de hondenbelasting te verlagen, als gevolg van recente oproepen van de gemeenteraad”, geeft de wethouder aan. “Uiteraard valt het definitieve besluit hierover bij de begroting die de raad in november vaststelt.”

Groei en ontwikkeling

Bij het plannen van de toekomst van de stad, ligt de focus op de groei en ontwikkeling van Apeldoorn. Van den Berge: “Met deze voorjaarsnota zetten we de eerste stappen om samen met de raad te kijken wat Apeldoorn nodig heeft om te groeien. Er ligt nu een lijst van tientallen ideeën en plannen om het fundament van Apeldoorn te verstevigen. Helaas hebben we op dit moment de financiële ruimte niet om alle plannen volledig te verwezenlijken. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. We gaan ook hierover graag in gesprek met de raad.”

Een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van Apeldoorn

Het college stelt in deze voorjaarsnota tientallen plannen en ideeën voor in het kader van de Brede Welvaart. “We hebben voor ogen om cruciale projecten te ondersteunen die van groot maatschappelijk belang zijn, maar die niet op eigen kracht haalbaar zijn. Denk aan de onrendabele top van (zorg)woningen, de implementatie van een warmtenet, mobiliteitsoplossingen, economie, bedrijventerreinen, preventie, klimaat en bijvoorbeeld armoede. Kortom; de benadering is breed en door op deze manier te investeren, stimuleren we de ontwikkeling van Apeldoorn. Daarnaast blijven we, zelfs in een tijd van toenemende onzekerheid, een aantrekkelijke en betrouwbare partner voor andere partijen.”

Financiële stabiliteit

Het college heeft veel ideeën die gericht zijn op de verbetering van de gemeente, maar Van den Berge geeft aan dat nog niet alle keuzes kunnen worden gemaakt. “Financiële stabiliteit is van het grootste belang, daarom moeten we goed overwegen waar en hoe we investeren. Het is daarom belangrijk dat we eerst goed de risico’s in beeld hebben. Zo kunnen we bij de begroting een afgewogen besluit nemen.” De onzekerheid waar de wethouder op doelt gaat onder andere over een nieuwe financiële systematiek voor gemeenten die in 2026 zal worden ingevoerd. Ook is er nog een discussie gaande met het Rijk over de jeugdzorg. Beide punten kunnen gemeenten financieel flink beïnvloeden. Hoewel deze beslissingen door het Rijk worden genomen, hopen we bij de begroting later dit jaar meer duidelijkheid te hebben over deze risico’s. In elk geval als het gaat om de financiële systematiek voor gemeenten. “We roepen dus ook het Rijk op om ons zo snel als mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Zo kunnen we beter inschatten hoeveel geld we kunnen besteden”, besluit de wethouder.

Voorjaarsnota 2023

Bijlagen voorjaarsnota 2023

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen