Midwintermarathon 1 februari 2015

De Midwinter Marathon wil zoveel mogelijk jonge, beginnende en geoefende lopers én atletiektoppers de gelegenheid bieden om deel te nemen aan het evenement. De organisatie zorgt voor uitstekende faciliteiten, een sfeervolle start en finish op de “Koninklijke” Loolaan en voor uitdagende parkoersen in de prachtige omgeving van Apeldoorn.

Alleen maar vrijwilligers
De organisatie van de Midwinter Marathon ligt geheel in handen van vrijwilligers. Op de eerste zondag van februari zijn meer dan 400 trouwe vrijwilligers actief om de vele duizenden deelnemers en toeschouwers een gezellige en sportieve dag te bezorgen. Diverse coördinatoren zijn  maandenlang actief met de voorbereidingen. De eindverantwoording ligt bij het zeskoppig bestuur van de Stichting Marathon Apeldoorn. Ook dat zijn vrijwilligers.

runnersworld-300x89

Kwaliteit evenement
We streven er naar om de kwaliteit van het evenement zo hoog mogelijk te houden. We zorgen voor brede en verkeersvrije parkoersen waar de meer dan 12.000 deelnemers de ruimte en aandacht krijgen die ze verdienen.  Om dat waar te kunnen maken is er voor elke afstand een limiet gesteld aan het aantal inschrijvingen.  Daarnaast zorgen we voor goede faciliteiten:  congrescentrum Orpheus als centraal punt, kleedruimtes, medische voorzieningen, verzorgingsposten, professionele tijdwaarneming, gratis videobeelden, masseurs, voldoende ruimte bij start en finish enzovoort. Die hoge kwaliteit zorgt er ook voor dat wij sponsors voor het evenement kunnen blijven  interesseren. De enige manier om een dergelijk groot evenement voor de deelnemers betaalbaar te houden.

Financiën
De Stichting Marathon Apeldoorn is een stichting zonder winstoogmerk. Dat is een van de redenen waarom wij uitsluitend met vrijwilligers werken. Het organiseren van een kwalitatief hoogstaand en sfeervol  internationaal hardloopevenement kost echter heel veel geld. De inkomsten van het evenement bestaan uit sponsorgelden en inschrijfgelden van deelnemers. De stichting ontvangt geen enkele vorm van overheidssubsidie. Een eventueel positief saldo wordt door de stichting gereserveerd voor de  volgende editie.

Waarom geen Marathonafstand meer?
De Midwinter Marathon is in 1974 gestart met een hele en een mini-marathon voor een paar honderd deelnemers. Gedurende 41 jaar is het hardloopevenement enorm gegroeid. In 2014 deden maar liefst 12.700 deelnemers mee aan één van de vijf afstanden. Bovendien moesten veel lopers teleurgesteld worden omdat de inschrijving van de populairste afstanden (8 km en Mini) eerder sloot omdat de limiet voor het aantal deelnemers bereikt was.

De Marathonafstand heeft dus vanaf het begin deel uit gemaakt van het programma van de Midwinter Marathon. Het was dan ook bepaald geen eenvoudige beslissing om deze afstand uit het programma te halen.  Maar het is de beste oplossing voor een aantal problemen waar de organisatie al een aantal jaren mee werd geconfronteerd.
Het belangrijkste probleem was dat, door de toename van het aantal deelnemers en de beperkte tijd die beschikbaar is voor het afwerken van het totale evenement, er situaties op het parkoers ontstonden waarbij de vrije doorgang van de snelste lopers op de diverse afstanden ernstig in het gedrang kwam. De organisatie is hier dan ook de laatste jaren door officials van de Atletiekunie op geattendeerd, met het zeer dringende verzoek hier een oplossing voor te vinden. Ook de deelnemers zelf klaagden hierover.
Door de marathonafstand te schrappen en de Asselronde en de Mini-marathon met 2,5 km in te korten is een oplossing voor deze problematiek gevonden. Bovendien is de start/finishlocatie een paar honderd meter verplaatst en is er voor bredere routes gekozen.

Uiteraard is er ook uitvoerig naar diverse alternatieven gekeken, zoals:

* Het evenement over 2 dagen spreiden. Dit zou een te groot beslag leggen op de vrijwilligers en de overlast voor het verkeer onevenredig vergroten.

* Verschillende startpunten voor een aantal afstanden. Dus niet alles op dezelfde plek, op de Loolaan, realiseren. Door de parkoersen van enige afstanden te verleggen zouden de problemen ook opgelost worden. Dit stuit echter op grote logistieke problemen die met de huidige organisatie en het beschikbare aantal vrijwilligers niet realiseerbaar is. Bovendien zou dit sterke afbreuk doen aan de sfeer van het evenement.

* De aantallen deelnemers voor de Acht van Apeldoorn en de Mini Marathon sterk beperken en terugbrengen naar de situatie van een aantal jaren geleden. Gezien het feit dat de belangstelling voor deze afstanden juist sterk stijgt, zowel van beginnende lopers als van sterke wedstrijdlopers, terwijl de belangstelling voor de marathon niet toeneemt, heeft de organisatie besloten niet voor deze optie te kiezen.

Naamgeving van het evenement
Al meer dan 41 jaar is “Midwinter Marathon” de naam voor het totale hardloopevenement. Deze naam is uniek en een bekend begrip in de internationale atletiekwereld. Daarom blijven wij deze naam hanteren, ondanks het feit dat de marathonafstand vanaf 2015 geen deel meer uitmaakt van ons evenement.

runnersworld-300x89

 

Bron: Midwintermarathon.nl

Reacties