Bijeenkomst ‘Buurten in de Wijk’

Bijeenkomst  ‘Buurten in de Wijk’,

donderdag 19 februari in ‘Ontmoet en Co’ (Roggestraat 35)

19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee

Agenda

19.30 uur: Opening

  • Welkomstwoord en introductie ‘Buurten in de Wijk’

Verschillende organisaties op het gebied van welzijn en zorg hebben hun kennis en kunde gebundeld, om u zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen in alle veranderingen die op u afkomen.

Het organiseren van bijeenkomsten in de wijk is een onderdeel van de zoektocht naar nieuwe onderlinge verhoudingen, tussen burgers, tussen organisaties en tussen burgers en organisaties.  

De bijeenkomsten zijn onderdeel van de ontwikkeling naar haalbare zelfredzaamheid, onderlinge zorg en samenwerking. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. De bijeenkomsten zijn het begin van een lang proces. 

19.40 uur:  Informatie WMO

  • Gemeente Apeldoorn, samenwerkingspartner ‘Buurten in de Wijk’, over de nieuwe WMO

20.00 uur:  Vragen en antwoorden

  • In gesprek aan de hand van de introductie en de informatie door de Gemeente.

Wat verandert er voor mij, mijn gezin en mijn omgeving? Waar ligt de grens van (mijn) zelfredzaamheid? Wat kan ik zelf bijdragen/betekenen voor een ander? Wat heeft u daarvoor nodig van gemeente en organisaties?

Thema’s:

  • WMO
  • Dagbesteding
  • Zorg
  • Welzijn

21.00 uur:  Afsluiting

  • Aansluitend vastleggen van individuele vragen en afspraken

Opmerking 1

Vragen over de huishoudelijke hulp en Jeugdzorg worden doorverwezen naar de speciale WMO-spreekuren die de Gemeente in de vier stadsdelen organiseert.

Opmerking 2

Andere  vragen worden door gemeente en/of andere participanten ‘Buurten in de Wijk’ opgepakt.

Reacties