Extra impuls voor zorg om sprengen en beken

Extra impuls voor zorg om sprengen en beken

Nieuwe vrijwilligers met veel elan aan de slag voor  Bekenstichting

Veluwe- Ruim twintig  nieuwe vrijwilligers zijn bij de Bekenstichting aan de slag gegaan als contactpersoon voor de beken. Na een intensieve scholing gaan zij zorg dragen voor de aan hen toegewezen beken. De Bekenstichting is verheugd dat zij met zoveel nieuw elan  verder kan werken aan haar missie van het in stand houden van de Veluwse sprengen en beken.  Het enthousiasme van de Bekenstichting blijkt uit de nieuwe uitgave van het kwartaalblad de Wijerd waarin het bestuur zich tevreden toont over al die nieuwe ogen en oren  van de Stichting.

Een contactpersoon voor een beek inspecteert, signaleert en rapporteert.  In de praktijk betekent dit dat het beektraject regelmatig wordt gecontroleerd.  Daarbij kunnen problemen  als zwerfvuil, verzanding, verdroging, slechte waterkwaliteit, woekerende exoten  en meer van dat soort zaken worden geconstateerd. Dat kan resulteren in bijvoorbeeld opruimwerkzaamheden met groepen vrijwilligers. Andere problemen  moeten echter  in overleg met de overheden, waterschappen en natuurorganisaties worden opgelost.  Een contactpersoon houdt tevens bestemmingsplannen en vergunningen in de gaten om zo altijd het belang van de beek te kunnen laten meewegen.

In de nieuwe Wijerd met een zeer fraaie ijsvogelfoto van natuurfotograaf Jan van Duinen op de cover, verder onder meer aandacht voor de geschiedenis van De Grift, de bedreigingen van de beken in Putten  en  archeologisch ontdekkingen in een oud beekdal in Barneveld.

Informatie over “De Wijerd” en Stichting via www.sprengenbeken.nl en [email protected]

Reacties

Cookieinstellingen