Herrijking uitgiftebeleid openbaar groen

Foto: Esther Dekker

Wat men als onschuldig en een verrijking van eigen tuin of buurt ziet, zou zich in werkelijkheid wel eens tot een groot probleem kunnen ontwikkelen.

Illegaal

Het onrechtmatige toe-eigenen van een stukje groen naast de woning. Soms gaat het inderdaad maar om een strookje van enkele decimeters groen, soms zijn die stroken breder. Schijnbaar doelloos liggen ze te liggen in het straatbeeld. Voor de bewoner met lef ernaast vaak reden om het zich onrechtmatig toe te eigenen onder het mom van verfraaiing van het straatbeeld.

Ontstaan snippergroen

Er zijn inderdaad stukjes snippergroen die schijnbaar zonder doel ooit spontaan ontstaan lijken te zijn. De redenen voor het ontstaan van snippergroen zijn divers.

  • Het stukje bevordert de verkeersveiligheid van de omgeving.
  • Het moet toegankelijk zijn voor de gemeente vanwege bekabeling of riolering.
  • Straatverlichting.
  • Brandkranen, deze moeten onbelemmerd bereikbaar zijn.

Een stuk snippergroen hoeft niet alleen uit een strookje groen te bestaan. Soms gaat het om kleine perceeltjes en maakt het deel uit van de straat die een herkenbare uitstraling moeten hebben.

De gemeente heeft onderzocht waar dergelijke stukken precies liggen. Het blijkt te gaan om 1500 stukken snippergroen. Een aantal daarvan is reeds door de ‘buurman’ onrechtmatig ingenomen. Een overig deel heeft geen functie en de rest is door genoemde functies niet te verhuren of verkopen.

Regeling aankoop snippergroen

De gemeente Apeldoorn is voornemens /bereid om iets met de functieloze stukken snippergroen te doen en heeft een regeling ontworpen waarbij door ‘de buurman’ bij interesse overgegaan kan worden tot aankoop van het betreffende stuk snippergroen.

Dit levert meerdere voordelen op.

  • De onrechtmatige toe-eigening wordt gelegaliseerd. Dit voorkomt gerechtelijke procedures die voor beide partijen geld kosten.
  • Het levert de gemeente geld op.
  • Verjaring van gronden wordt zo tegengegaan.
  • Duidelijkheid scheppen over eigendomssituaties.

Op legale wijze kon men functieloze stukken snippergroen huren van de gemeente. Deze huurovereenkomsten kunnen niet meer afgesloten worden en de gemeente wil het aankopen van deze stukken bevorderen en de inzet van juridische procedures beperken tot een minimum. Een aankoop van snippergroen kan dus alleen gedaan worden als de ‘buurman’ eigenaar is van de aanpalende woning.

De plannen van de gemeenteraad zijn vastgelegd in een ontwerp en aan de diverse dorps- en buurtraden ter inzage aangeboden. Als alle procedures zijn doorlopen gaat men per wijk aan de slag met het aanbieden- en regelen van de zaken rondom de stukjes snippergroen.

Beschikbare kaarten

http://www.apeldoorn.nl/fl-snippergroen-noordoost

http://www.apeldoorn.nl/fl-snippergroen-zuidoost

 

 

 

 

 

Cookieinstellingen