Voortgang project verbreding A1

De inloopavond  van Rijkswaterstaat over de voorgenomen verbreding van de A1 is goed bezocht.

De bezoekers hebben hun zorgen, ideeën en wensen op 19 januari j.l. aan de mensen van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV voorgelegd.

Haalbaarheid en wenselijkheid van deze ideeën en wensen gaan meegewogen worden in de plannen. Graadmeter daarbij zijn niet alleen het draagvlak, maar ook financiële en technische mogelijkheden.

Te zijner tijd worden de aangepaste plannen inclusief een toelichting aangeboden in het ontwerp- tracébesluit. Hierop is dan weer inspraak mogelijk.

Een animatie over de uitbreiding kunt u hier bekijken.

Reacties