Raadsvergadering bespreekt mogelijke opvanglocatie Huize Vrijland

Foto: Esther Dekker

Morgenavond wordt er in de raadsvergadering gesproken over de mogelijke opvanglocatie in Huize Vrijland aan de Elburgerweg voor statushouders.

In het gesprek wordt het rapport meegenomen waar de uitkomsten instaan van alle reacties van omwonenden en ondernemers uit de omgeving. Het rapport is opgesteld aan de hand van de 305 reacties die de gemeente heeft ontvangen via de website, brieven of formulieren die in Huize Vrijland konden worden ingevuld.

De grootste zorgen maakt men zich om:

  • De culturele en religieuze achtergrond van de statushouders
  • Dagbesteding en verveling
  • Veiligheid en overlast
  • Verkeersveiligheid
  • Ruimtelijke ordening en gebouw

Toelichting op zorgpunten

Er wordt een toelichting gegeven op de zorgen die de omwonenden en belangstellenden hebben aangegeven over de locatie en de mogelijke toekomstige bewoners. Een aantal punten kunnen direct worden weerlegd omdat uit ervaringen elders blijkt dat deze zorgen onnodig zijn geweest.

Andere zorgen worden gedeeld maar omdat de gemeente en de betrokken organisaties daar al mee bezig zijn wordt er voor die zorgen al gewerkt aan oplossingen. Er worden nu al plannen uitgewerkt en uitgevoerd die te maken hebben met bijvoorbeeld dagbesteding, verveling, Nederlandse normen en waarden en verkeersveiligheid. Hierin hebben statushouders nu en in de toekomst een actieve rol, er wordt van ze verwacht mee te doen aan de lessen, helpen in het onderhoud van opvang, materialen en gebruiksmiddelen. Waar ze ook worden opgevangen, ze krijgen hier altijd mee te maken.

Blijven is meedoen

Statushouders hebben een inburgerings EN participatieplicht. Zij moeten een verklaring ondertekenen waarin zij worden gewezen op hun rechten, plichten en de waarden die we in Nederland hebben. Als zij niet of niet voldoende deelnemen aan alle activiteiten die moeten leiden tot een geslaagde inburgering of de verklaring niet willen ondertekenen dan heeft dit gevolgen. Die kan bestaan uit een forse boete, maar ook uit het weigeren van een verblijfsvergunning. “Blijven is meedoen”, zo heet het pakket maatregelen die het kabinet heeft genomen om te zorgen voor een goede inburgering. Van een statushouder wordt verwacht dat hij of zij zich op een actieve en positieve manier inzet om in te burgeren.

Over “Blijven is meedoen” kunt u hier meer lezen.

De raadsbrief waarin het verslag staat van alle binnengekomen reacties van omwonenden en de antwoorden daarop is hier na te lezen.

Wilt u over dit onderwerp meepraten, dan kunt u hier lezen hoe u dat kunt regelen.

Het gesprek begint om 21:15 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Reacties