“Be-Leven met Dementie’ over langer zelfstandig wonen met dementie

Foto: Netwerk Dementie Oost Veluwe

De overheid stimuleert het langer zelfstandig wonen met ondersteuning van mensen uit eigen omgeving. Dit geldt ook voor mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Maar hoe zorgt u dat u zelfstandig kunt blijven wonen? Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Waar kunt u daarvoor terecht? En welke ondersteuning is er voor mantelzorgers?

Langer zelfstandig wonen met (beginnende) dementie.

De wijkbijeenkomst “Be-Leven met dementie’ biedt inwoners van de dorpen in de gemeente Apeldoorn antwoorden op deze vragen. Iedereen die te maken heeft met, of geïnteresseerd is in dit onderwerp, is van harte welkom!

Datum   donderdag 17 november 2016

Tijd         14.00 – 18.00 uur
Locatie   De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Apeldoorn

Programma

De middag bestaat uit een mix van voorlichting over dementie en over de voorzieningen die de gemeente Apeldoorn biedt om zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken. De voorlichting is in handen van de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland en de coördinator van Het Geheugensteunpunt in Apeldoorn. Ook wordt er stilgestaan bij het belang van muziek en bewegen. Tenslotte krijgt u informatie over voorzieningen waarop u een beroep kunt doen. Denkt u hierbij aan o.a. Zorgsaam, Casemanager dementie, GPS, Ergotherapie voor oplossen praktische problemen, elektronische hulpmiddelen etc.

Informatiemarkt

Diverse professionals uit het werkveld zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is ook informatiemateriaal aanwezig om mee naar huis te nemen.

Kortom: een afwisselende middag waar u veel kunt opsteken en ervaringen kunt uitwisselen met lotgenoten. De middag wordt informeel afgesloten met een heerlijke kop soep.

Netwerk Dementie Oost-Veluwe

Met financiële steun van de Gemeente Apeldoorn en in opdracht van een aantal partners in het Netwerk Dementie Oost-Veluwe, organiseert het netwerk informatiebijeenkomsten over Dementie. De wijkbijeenkomsten worden zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd, in de diverse ontmoetingsplekken die Apeldoorn kent.
Meer informatie op www.netwerkdementie.nl

Aanmelden via e-post

De bijeenkomst is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar is in verband met de organisatie wel wenselijk via [email protected] .

 

Reacties