Te veel kinderen groeien op in armoede.

Foto: pixabay Sponchia

De Sociaal Economische Raad (SER) stelt na onderzoek dat er nog steeds te veel kinderen in armoede opgroeien. Het gaat hierbij om ongeveer tien procent van de kinderen.

Opgroeien in armoede

Anders dan men denkt gaat het bij zestig procent van deze groep kinderen om kinderen van werkende ouders. Zij verdienen niet voldoende met hun werk. Zij kunnen ook geen beroep doen op voorzieningen. De gevolgen van langdurige armoede op de langere termijn zijn groot voor de betrokkenen maar ook voor de samenleving. Het standpunt van de raad is, dat iedereen recht heeft op zoveel mogelijk gelijke kansen.

Regels staan kansen in de weg

Er moet meer bekendheid worden gegeven aan voorzieningen. Juist de mensen waar die voor bedoeld zijn blijken er geen gebruik van te maken. Zij doen dat niet omdat de regelingen bij hen onbekend of de aanvragen te ingewikkeld zijn. Regelingen moeten de ondersteuning van deze gezinnen makkelijker maken. Nu maken regels het leven vaak extra zwaar zodra mensen ook maar iets meer gaan verdienen. Een paar tientjes meer verdienen kan immers betekenen dat een toeslag vervalt. Dat meer verdienen kan dan inhouden dat men een veelvoud daarvan erop achteruit gaat. Een scheve situatie die aangepakt moet worden.

Signaleren

De SER stelt daarom onder andere in een advies aan het nieuwe kabinet voor, dat gemeenten een armoederegisseur aanstellen die de werkende minima in beeld brengt. Een andere taak van de armoederegisseur kan zijn het helpen om de aanvraagprocedures voor voorzieningen te verbeteren.

Een belangrijke hulp bij het signaleren van armoede zijn de scholen. Zij zien vaak als eersten buiten het gezin de effecten van armoede bij kinderen. Enkele voorbeelden daarvan zijn kinderen die met honger op school komen of kinderen die worden buitengesloten vanwege niet passende, ongeschikte kleding of niet mee kunnen doen aan allerlei activiteiten.

Buiten de signaalfunctie van de scholen is een mogelijk andere taak de kinderen te leren omgaan met geld maar ook het beheersbaar houden van bijdragen van ouders.

Wie het rapport wil nalezen kan het hier downloaden.

Reacties

Cookieinstellingen