Brandweerkorpsen in de regio sluiten 2018 met een fiks tekort af

Foto: apeldoorn.nieuws.nl

Zo’n 2,5 miljoen euro moesten de brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in 2018 meer uitgeven, dan was begroot.brandweerkorpsen

Extra inzet en nieuwe vrijwilligers

Gelderland heeft 3 veiligheidsregio’s. Van Zuid en Midden worden de cijfers nog bekend gemaakt. In deze regio (VNOG) wordt het tekort vooral toegedicht aan de extreme droogte van de laatste maanden. Hierdoor ontstonden meer en grotere natuurbranden en moest de brandweer vaker uitrukken. Ook andere grote, langdurige incidenten en de grote stroom aan nieuwe vrijwilligers worden genoemd als oorzaken. Bij grote incidenten werden ook vaak brandweerkorpsen van naastgelegen gemeenten ingezet.

Opleidingstraject

Veel van de 22 brandweerkorpsen hebben moeten investeren in extra hulpkrachten. De nieuwe dames en heren brandweervrijwilligers moeten worden opgeleid, uitgerust en worden gekeurd. De grotere instroom van vrijwilligers en het opheffen van de ingestelde stop in 2017 heeft ervoor gezorgd dat er meer budget nodig was om het opleidingstraject te financieren.

Onvoorziene kosten

Verder komt uit het rapport naar voren dat er te weinig rekening is gehouden met mogelijke onvoorziene kosten. Om een verder gat te voorkomen, gaat de VNOG de hand op de knip houden de laatste weken van het jaar. Iedere gemeente is naar rato van het aantal inwoners verantwoordelijk voor het tekort. Om voor hen de kosten niet verder op te laten lopen, worden de standaard benodigdheden en oefeningen gehandhaafd.