Apeldoorn zet in op aanleg 5G netwerk

Foto: Pixabay

De gemeente tekende daarvoor deze week een intentieovereenkomst met de Oostenrijkse onderneming RadioLEDInternational GmbH. De gezamenlijke ambitie is in 2021 een dekkend 5G Corenetwerk in Apeldoorn aangelegd te hebben.

Smart City

De gemeente Apeldoorn werkt onder de noemer Smart City aan (technologische) oplossingen om onder meer de leefbaarheid en economische concurrentiekracht te verbeteren. Het voorstel van RadioLED om te onderzoeken of het aanleggen van een 5GCorenetwerk in Apeldoorn mogelijk is, kan een boost geven aan deze ambities. De komende maanden onderzoekt RadioLED welke juridische, financiële en technische maatregelen nog nodig zijn. De ambitie van het bedrijf is om dan in het najaar van 2019 te beginnen met de aanleg.

Meer dan “een leuk project”

Wethouder Willems: “Dit gaat verder dan een leuk project, dit legt de basis voor alle technologische oplossingen van de toekomst: een netwerk dat die oplossingen mogelijk maakt. Zo komt Apeldoorn als Smart City steeds dichterbij.  Vanuit de overheid is het de opdracht het 5G-netwerk over enkele jaren uitgerold te hebben: wij wachten niet, wij beginnen nu, in deze omvang als eerste stad in Nederland.”

Vooruitlopen op landelijke ambitie

In het landelijke Actieplan Digitale Connectiviteit  staat dat in 2023 alle Nederlanders over snel internet (minimaal 100 mb/sec) moeten beschikken, een grote meerderheid zelfs heel snel internet (1Gigabite per seconde). Een dekkingsverplichting voor draadloze communicatie (waaronder 5G) is daarbij een randvoorwaarde. Met deze intentieovereenkomst loopt Apeldoorn op die ambitie vooruit.

Kansen voor bedrijfsleven

Het Apeldoorns bedrijfsleven omarmt de kansen die het netwerk biedt. Het samenwerkingsverband Apeldoorn IT heeft positief gereageerd en slaat de handen ineen om slimme toepassingen te ontwikkelen op dit nieuwe netwerk.