Collectie Schatkamer Onze Lieve Vrouwe-Kerk voor de toekomst verzekerd van voortbestaan

Foto: Google Street View

Op 31 augustus om 14.00 uur zal in Onze Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat te Apeldoorn een bijzondere bijeenkomst plaatsvinden.

Ondertekening overeenkomst

De voorzitter en pastoor van de Emmaüsparochie, de heer Hermens, de koster, de heer Pol, en de voorzitter van de Vereniging Oud Apeldoorn (VOA), mevrouw Van der Zande zullen hun handtekening zetten onder een overeenkomst waarin de toekomst van “De Schatkamer van de OLV-kerk” wordt veilig gesteld.

Religieuze aard

Deze schatkamer herbergt een prachtige collectie spullen van religieuze aard die in vijftig jaar verzameld zijn door de heer Pol. Om er zeker van te zijn dat de collectie in de toekomst bijeen blijft benaderde de heer Pol de VOA. Deze vereniging beheert reeds meerdere cultuurhistorisch waardevolle zaken en de heer Pol was dan ook van mening dat de collectie bij de VOA het best op haar plaats is. Omdat de schatkamer de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk in Apeldoorn zichtbaar maakt, vindt de VOA het belangrijk dat de schatkamer voor Apeldoorn behouden blijft.Tussen de Emmaüsparochie, de heer Pol en de VOA is nu overeengekomen dat de parochie en de heer Pol hun deel van de collectie in eigendom overdragen aan de VOA en dat de VOA de ruimte die nu als schatkamer is ingericht, mag blijven gebruiken om de collectie aan het publiek te tonen.

Openingstijden collectie schatkamer

De openingstijden van de schatkamer blijven zoals ze zijn (in juli en augustus iedere zaterdag en de rest van het jaar de eerste zaterdag van de maand: van 12.30 uur tot 15.30 uur).