Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar schone energie

Foto: Pixabay

Hoe maken we van de energietransitie een succes? Op die vraag gaan dertig regio’s in Nederland een antwoord geven door een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen.

Regionale Energiestrategie

De RES is een plan dat ons helpt om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en warmte. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Binnen de Cleantech Regio werkt ook gemeente Apeldoorn aan de Regionale Energiestrategie, samen met andere buurgemeenten, provincie, waterschappen en netwerkbeheerder Liander.

Apeldoorn

In lokale en regionale werksessies onderzoekt de gemeente samen met verschillende partijen hoe we duurzame energie en warmte het beste in kunnen passen in de regio. Met voldoende oog voor de belangen van bewoners, landschap, economie en natuur. Het is belangrijk om dit in regionaal verband te doen, want een goede inpassing van duurzame energie en warmte gaat verder dan individuele gemeentegrenzen.

Werksessie

De eerste lokale werksessie in Apeldoorn vond plaats op 14 oktober. Vertegenwoordigers vanuit verschillende organisaties waren hiervoor uitgenodigd, waaronder bewonersorganisaties, lokale energie-initiatieven en energie-coöperaties.

In deze Apeldoornse werksessie beginnen we natuurlijk niet vanaf nul, maar gaan uit van de bouwstenen die de gemeente al verzameld heeft. Zoals het onderzoek naar mogelijk geschikte locaties voor windenergie en de uitspraken van de gemeenteraad hierover, maar ook het concept-Afwegingskader Zonneparken. Er is al het nodige huiswerk gedaan en dat natuurlijk gaat mee in het RES proces!

Meer informatie

Lees meer over de RES op deze pagina of bekijk het filmpje.