Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Foto: Pixabay

Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig wonende studenten niet over.

Krap budget

Studenten hebben het meestal niet breed. Ze hebben vaak zelfs niet meer dan studiefinanciering en ouders die bijspringen. Volgens de Algemene Waterschapspartij zou je dan in aanmerking moeten komen voor kwijtschelding van waterschapslasten. Volgens de partij blijken wettelijk nauwelijks mogelijkheden voor kwijtschelding. Ze pleit ervoor dat deze situatie snel verandert.

Geen schuld maar inkomen

Voor de waterschapsbelasting ziet de wetgever een studielening niet als schuld, maar als inkomen. De achterliggende gedachte van de wetgever hierbij is dat studiefinanciering voor de uitwonende student bedoeld is om te voorzien in de kosten voor levensonderhoud die aan het zelfstandig wonen verbonden zijn. Onder kosten voor levensonderhoud valt de huur, energiegebruik, waterverbruik, maar ook te betalen belastingen die aan zelfstandig wonen verbonden zijn. De stelling van de wetgever is dat een alleenstaande student van de studiefinanciering “rond moet kunnen komen”.

Geen kwijtschelding

“Deze kromme situatie in de wetgeving moet zo snel mogelijk recht worden getrokken.”, vindt Ron van Megen fractievoorzitter namens AWP Vallei en Veluwe. Hij vervolgt: “Het is vreemd want diezelfde wetgever wil dat de studiefinanciering in de toekomst terugbetaald wordt. Dan is het toch gewoon een schuld en geen inkomen? En het is nog vreemder als je op de website van de Belastingdienst bij de berekening van het huurtoeslag leest: ‘Studiefinanciering telt niet mee voor de berekening van het toetsingsinkomen. U hoeft dat dus niet op te geven.’ Voor kwijtschelding telt studiefinanciering dus wel mee, en voor huurtoeslag niet.”

Mazen in de wet?

Er is nauwelijks een maas in de wet. De waterschappen kunnen voor kwijtschelding geen uitzonderingen maken. De wetgever is van mening dat studiefinanciering voor zelfstandig wonende studenten bedoeld is ter bekostiging van het zelfstandig wonen. Daar valt ook het betalen van belastingen onder. ‘Het toepassen van de kwijtscheldingsregeling zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is in artikel 144, lid 2 van de Waterschapswet dwingend voorgeschreven.’, lichten de mensen van het waterschap toe.