Koning bezoekt crisisorganisatie gemeente Apeldoorn

Foto Rob Voss - Bezoek Koning Willem-Alexander aan Apeldoorn. Foto Rob Voss - www.robvoss.nl
Foto: Gemeente Apeldoorn

Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 2 juni een werkbezoek gebracht aan de gemeente Apeldoorn. Het bezoek stond in het teken van de gevolgen van de corona-uitbraak op de organisatie en dienstverlening.

Koning op bezoek

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is er veel extra werk op de gemeente afgekomen. Denk aan de uitvoering van het noodpakket voor zelfstandig ondernemers, het extra beroep op de bijstand. Maar ook het beantwoorden van vragen van burgers, sportverenigingen, cultuurinstellingen en bedrijven over de maatregelen van het kabinet. Tegelijkertijd heeft de gemeente de werkwijze moeten aanpassen; veel gaat digitaal en fysiek contact is tot een minimum beperkt. De koning liet zich hierover informeren door in gesprek te gaan met verschillende medewerkers.

De koning in gesprek met medewerkers

Na een korte toelichting op de crisisorganisatie van de gemeente, bezocht hij diverse onderdelen hiervan. Medewerkers van het Klant Contact Centrum lichtten toe hoe zij de reguliere dienstverlening richting de inwoners in deze tijd vorm hebben gegeven.

Aansluitend ging Koning Willem-Alexander in gesprek met enkele leden van het multidisciplinaire team Acute Bevolkingszorg. Centraal in dit gesprek stond hoe bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang en de zorg voor dak- en thuislozen zo veel en zo goed mogelijk doorgang heeft gevonden.

Gemeenteraad

Vervolgens sprak de Koning met enkele vertegenwoordigers van de gemeenteraad over hoe de lokale besluitvorming verloopt nu fysiek vergaderen niet mogelijk is. Daarna kwam de ondersteuning voor lokale en regionale bedrijven aan bod. Tot slot sprak Koning Willem-Alexander met een medewerker en een horecaondernemer over de inrichting van de terrassen en de buitenruimte in de binnenstad om aan de anderhalvemeter-samenleving te voldoen.

Koning
Foto Rob Voss – Bezoek Koning Willem-Alexander aan Apeldoorn. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Steun en waardering

Burgemeester Ton Heerts: “Wij hebben de aandacht van de Koning erg gewaardeerd. Hij heeft hiermee laten zien oog te hebben voor het vele en goede werk dat door gemeentemedewerkers wordt verzet in de Coronacrisis. Niet alleen in Apeldoorn, maar in alle Nederlandse gemeenten. Het is een compliment aan alle gemeentemedewerkers in heel Nederland.”