Noodopvang kinderen gemeente Apeldoorn

Foto: kinderopvang Humanitas

Het kabinet heeft besloten tot een vergaande lockdown in ieder geval tot half januari 2021.

Noodopvang

Dit betekent dat scholen en kinderopvang van 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 gesloten zijn. Ouders die werkzaam zijn in een vitaal beroep of kinderen die zich bevinden in een moeilijke thuissituatie kunnen gebruik maken van noodopvang.

Opvang jonge kinderen (0-4 jaar)

Ouders of verzorgenden die, aantoonbaar met een werkgeversverklaring, in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de kinderopvangorganisatie, waar zij een contract mee hebben afgesloten, brengen. Dit gebeurt zo veel mogelijk op de eigen vertrouwde locaties waar kinderen anders ook altijd komen. Als dit niet kan wordt gekeken naar een passende alternatieve locatie. Bekijk de lijst met cruciale beroepen of vitale beroepen.

Opvang op maat

Daarnaast bieden we ook opvang op maat aan kinderen die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden, bijvoorbeeld door (sociaal)psychische problematiek van henzelf of (een van ) hun ouders. Daardoor kan het moeilijk zijn fulltime thuis te zijn, waardoor onveilige en onwenselijk situaties kunnen ontstaan. Om deze extra opvang haalbaar te maken en te houden is het belangrijk dat alleen deze groep gebruik maakt van het aanbod.

Maatwerk houdt in dat we per kind kijken voor welke dagen of dagdelen opvang nodig is. Ouders kunnen een aanvraag indienen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook als er zorgen zijn om kinderen of een gezin, dan kan contact op worden genomen met het CJG, e-mail: [email protected] of tel: 055-3578875.

Opvang schoolgaande kinderen

Ouders of verzorgenden die, aantoonbaar met een werkgeversverklaring, in een cruciale beroepsgroep werken, kunnen een beroep doen op opvangmogelijkheden onder schooltijd op school. Bekijk een overzicht van deze beroepen op de website van de Rijksoverheid. Heeft u geen cruciaal beroep, dan wordt u zelf geacht tot een oplossing te komen.

Kinderen in de basisschoolleeftijd, met ouders in een vitaal beroep, die een contract afgesloten hebben met een kinderopvangorganisatie kunnen na schooltijd en in de vakantie gebruik maken van de eigen buitenschoolse opvang (BSO).

Daarnaast bieden de scholen ook opvang op maat aan kinderen en schoolgaande jongeren die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden, bijvoorbeeld door (sociaal)psychische problematiek van henzelf of (een van ) hun ouders. Daardoor kan het moeilijk zijn fulltime thuis te zijn, waardoor onveilige en onwenselijk situaties kunnen ontstaan. Om deze extra opvang haalbaar te maken en te houden is het belangrijk dat alleen deze groep gebruik maakt van het aanbod. U  kunt hiervoor contact opnemen met uw school.

Meer informatie?

Bezoek de website van de Rijksoverheid voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.