Verkiezingen Provinciale Staten komen eraan

Foto: ©Gelderland.nl

De provincie kiest. U kiest!

Woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u 18 jaar of ouder, woont u in Gelderland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u stemmen.

De provincie kiest

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. U kiest dan een lid van een politieke partij om u de komende 4 jaar te vertegenwoordigen. In Gelderland zijn er 55 Statenleden. Zij hebben 3 belangrijke taken. Ze geven opdracht aan Gedeputeerde Staten om plannen te maken voor de inrichting van de provincie. Vervolgens controleren ze de uitvoering van alle plannen. En ze kiezen de leden van de landelijke Eerste Kamer. Uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen bepaalt dus uiteindelijk ook hoe de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer eruit komt te zien.

Er valt iets te kiezen!

Er zijn maar liefst 18 partijen waarop u 15 maart kunt stemmen. Door te stemmen heeft u invloed op hoe alles de komende jaren in Gelderland wordt geregeld. Bijvoorbeeld over provinciale wegen, fietspaden, duurzame energie en ruimte voor natuur, wonen, recreatie en industrie. Er valt echt iets te kiezen in Gelderland. Maar wat precies?

Bekijk de partijprogramma’s

Er zijn maar liefst 18 partijen waarop u 15 maart 2023 kunt stemmen. Door te stemmen heeft u invloed op de grote keuzes die Gelderland de komende jaren moet maken. Bijvoorbeeld over provinciale wegen, fietspaden, duurzame energie en ruimte voor natuur, wonen, recreatie en industrie. Er valt echt iets te kiezen in Gelderland. Maar wat precies? De 18 partijen leggen u graag uit waar zij voor staan.

De deelnemende partijen presenteren zich in alfabetische volgorde:

50PLUS

50PLUS is een partij voor senioren; een partij die specifiek opkomt voor de belangen van deze groep maar nooit zonder de belangen van anderen uit het oog te verliezen. Ga naar de website van 50PLUS

BBB

BBB kiest voor betaalbare woningen, voedsel en energie, goede gezondheidszorg, praktijkonderwijs, uit het stikstof moeras, faunabeheer, passend openbaar vervoer en zon op dak, geen windmolens, geen laagvliegroutes en geen wensnatuur. Ga naar de website van BBB

Belang van Nederland (BVNL)

BVNL is voor inspraak middels referenda, steun aan boerenbedrijven en woningen voor starters. BVNL is tegen het onteigenen van boerenbedrijven, windmolens en zonneweides en de gedwongen opvang van asielzoekers. Ga naar de website van BVNL

CDA

Wij staan voor een provincie waarin samenleven centraal staat. Een provincie die samenwerkt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen zijn we Gelderland. Meer wij, minder ik. Ga naar de website van CDA

ChristenUnie

Ruimte voor elkaar betekent keuzes maken en leiderschap te tonen. Vóór en áchter onze inwoners staan. We laten niemand in de steek en maken ons sterk voor wie kwetsbaar is. Ga naar de website van ChristenUnie

D66

D66 maakt keuzes, ook als die moeilijk zijn. We dringen de stikstofuitstoot fors terug, zodat we wél huizen kunnen bouwen. Beschermen wij de natuur en pakken we nu door op klimaat. Ga naar de website van D66

FVD

FVD kiest voor democratie en het referendum. Wij kiezen voor lage lasten en betaalbare energie, geen peperdure energietransitie. Wij kiezen om te bouwen voor de Nederlander. FVD kiest voor vrijheid. Ga naar de website van FVD

GroenLinks

Meer schone energie en meer gezonde natuur. Meer plantaardig eten én de koe in de wei. Betaalbaar wonen en goed openbaar vervoer. Durf te kiezen! Het kan gewoon. Ga naar de website van GroenLinks

JA21

JA21 brengt realisme terug in de politiek. Geen windturbines, maar kernenergie. Een asielstop. Lage lasten voor inwoners en ondernemers. De boeren koesteren. Stem JA21 in Gelderland. Het moet echt anders. Ga naar de website van JA21

Lokale Partijen Gelderland (LPG)

LPG kiest voor onafhankelijke politiek, dicht bij onze inwoners. Politiek van onderop. Onze platformstructuur is gericht op een open samenwerking en op basis van gelijkwaardigheid. Daardoor zijn wij niet gewoon maar bijzonder. Ga naar de website van LPG

ONS Gelderland

ONS Gelderland neemt de stem van de inwoners één op één mee naar de provincie. Democratie zoals die is bedoeld. Een democratie zoals wij die verdienen. Gelderland is van JOU. Ga naar de website van ONS Gelderland

Partij van de Arbeid (PvdA)

Een betaalbare woning, waar je er warmpjes bijzit zonder torenhoge stookkosten. Betaalbaar openbaar vervoer in onze steden en in ons platteland. Een school, zorg, sport en cultuur dichtbij. Een Gelderland dat sociaal voor iedereen is. Ga naar de website van PvdA

Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren kiest bewust voor leven, eten, wonen en werken in harmonie met de omgeving, klimaatneutraal, en dier- en natuurvriendelijk. Ecocentraal in plaats van egocentraal. Ga naar de website van PvdD

Partij voor de Vrijheid (PVV)

Ga stemmen op 15 maart! En stuur Rutte én Kaag met hun afbraakbeleid naar huis! Stem PVV. De enige partij die ú op nummer 1 zet! Ga naar de website van PVV

SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)

SGP Gelderland wil een betrouwbaar bestuur in Gelderland. Ook pleiten wij sterk voor een vitaal buitengebied, een goede toekomst voor de boeren, voldoende woningen en voldoende openbaar vervoer, ook in het buitengebied. Betrouwbaar en koersvast! Ga naar de website van SGP

SP

Een 100 procent sociaal Gelderland: Energie weer betaalbaar en in eigen handen! Woningnood oplossen door bouwen echt betaalbare woningen! Beter en gratis openbaar vervoer! Ga naar de website van SP

Volt

Doorpakken met positieve politiek. Volt gaat voor Klimaatneutraal in 2040, natuurinclusieve landbouw, voldoende en duurzame woningen, bereikbaar openbaar vervoer. Europees denken, samenwerken – ook over grenzen heen – en Gelders doen! Ga naar de website van Volt

VVD

De VVD wil snel bouwen voor alle doelgroepen. Een lage energierekening en een sterke en robuuste Gelderse economie is belangrijk. Ruimte geven aan innovatie en ondernemerschap. Ga naar de website van VVD

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen