112

Boef in de wijk, Ugchelen en Loenen in de ban van het spel.

Boef in de wijk, Ugchelen en Loenen in de ban van het spel. In het buurthuis Ugchelens Belang werd voor aanvang van het spel nog een uitleg en instructie aan de aanwezige deelnemers gegeven.

Het doel van de BuurtWhatsApp werd nog een keer benadrukt en vooraf waren de beheerders van de whatsappgroepen geïnstrueerd door de dorpsagent Petra van Doorn omdat de avond voor die groepen gelijk een praktijkoefening was.

Buurtwhatsapp

Via de whatsapp kunnen mensen elkaar waarschuwen als zij zaken zien die zij niet vertrouwen of, die ze een onderbuikgevoel geven. Men waarschuwt elkaar, een beheerder van een groep kan beheerders van omliggende groepen waarschuwen en men kan elkaar laten weten dat er melding is gedaan van de verdachte situatie bij de politie.

Het levert veel voordelen op voor iedereen. De meldkamer wordt niet bedolven onder telefoontjes over dezelfde situatie, buurtbewoners kijken naar elkaar om en voelen zich veiliger en de cijfers van bijvoorbeeld het aantal inbraken in de buurt zakken naar beneden. Een win-win situatie!

Insluipactie

In een eerder bericht zijn de resultaten vermeld van een ‘insluipactie’ die onlangs door politieagenten in Ugchelen en Loenen is uitgevoerd. Dieptepunt daarbij was, dat er maar één inwoner, uit Loenen, de actie opmerkte. Tientallen schuren, 2 auto’s en een niet afgesloten woning is de trieste optelsom. Om de bewoners en eigenaren te laten merken dat dit keer een agent  ‘binnen’ was geweest hebben de agenten een witte papieren schoen achtergelaten.

De insluipactie maakt net als het spel van vanavond deel uit van een bewustwordingsproces bij de burgers. Het gaat erom wat jij kan betekenen voor jezelf en de mensen om je heen! Eenvoudige maatregelen leiden op deze manier tot een veiliger buurt.

Wie zich wil aanmelden voor deelname aan een groep handelt als volgt: neem contact op met de wijkagent, zij regelt opname in de buurtwhatsapp. (Voor de goede orde: geeft de boodschap door aan de goede beheerder!) In een buurtwhatsapp kunnen maximaal 100 personen aan de groep deelnemen. In Ugchelen zijn 19 groepen actief waarvan 4 zonder beheerder. Bijna geheel Ugchelen is gedekt door de buurtwhatsapp. Om deel te kunnen nemen moet je minimaal 18 jaar zijn. Uit praktische overwegingen maakt de dorps- of wijkagent geen deel uit van zo’n groep.

Het spel

De spelavond was ingedeeld op een clusterdag van de agenten die betrokken zijn bij en samenwerken met de dorpsagent. Op zo’n dag organiseren zij gezamenlijke activiteiten om bijvoorbeeld organisaties die bij Ugchelen horen te bezoeken of een actie zoals deze. Deze mensen waren ook allemaal betrokken en ingezet bij het spel. Ook betrokken waren de mensen van THOR, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van de Gemeente Apeldoorn. Gemeente Apeldoorn heeft de prijzen gesponsord. (Nee, geen leverworst!)

Via twitter gaf de Twittercop, Petra van Doorn, aanwijzingen die konden leiden tot de aanhouding  of  ontmaskering van de boeven. Er liep aardig wat gespuis rond. Fietsendieven en mensen met teveel aandacht voor andermans spullen. Aan de hand van de aanwijzingen en door zelf goed op te letten moest uiteindelijk de boef of boeven, worden ontmaskerd. Bij de eerste casus gebeurde dat al snel, binnen een paar minuten. 2 mannen hielden zich verdacht op bij de fietsenstalling van Albatros. De kinderen die daar aan het trainen waren hebben geluk! De ‘boeven’ hebben de fietsen gecontroleerd en bij verschillende fietsen zat het sleuteltje er toch echt nog in! Nadat de mannen ontmaskerd waren volgde uiteraard hun aanhouding. De omstanders snapten het niet helemaal, er worden 2 mannen ingerekend en iedereen heeft plezier, na een uitleg vonden ze het jammer dat ze niet aan het spel meededen.

Terwijl deze boeven werden afgevoerd ontving men alweer de volgende meldingen, passanten met te veel belangstelling voor donkere huizen, helaas, ook zij werden ingerekend. Alweer fietsendieven, dit keer bij het mooie nieuw aangelegde stadsbospark, ook die werden ingerekend. De deelnemers konden het amper aan, in de buurt De Bouwhof werd een boef gesignaleerd die het had voorzien op auto’s, tegelijkertijd was er iets gaande in de Burgenbuurt, er werden mensen aangehouden, er ontsnapten boeven….. Gesnapte boeven gaven instructies hoe iemand te benaderen; je moet er immers wel je hoofd bij houden en zorgen voor je veiligheid!

Sommige deelnemers braken alle snelheidsrecords, anderen moeten hun achterlichten na laten kijken, er zijn condities verbeterd en er werd kou geleden. Maar een geslaagde avond was het zeer zeker! De aanwezigen willen het graag nog een keer overdoen met het hele dorp!

Voor de mensen die vreemd op hebben gekeken van alle aanwezige politie in de auto, politiebus, op de fiets (alleen niet te paard), de aanhoudingen op straat: het was dus allemaal spel! En oefening voor de buurtwhatsappers!

Hulde voor de ‘boef’ in de buurt van de Middachten, deze zag kans niet meer gesignaleerd te worden! Er waren veel mensen betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het spel! Iedereen hartelijk bedankt voor de inzet! Ugchelen en Loenen zijn weer een stukje veiliger geworden!

Wilt u nalezen wat de twittercops van Ugchelen en Loenen hebben getwitterd? Dat kan, kijk voor de tweets voor Ugchelen hier en voor de tweets voor Loenen hier!

 

Reacties

Cookieinstellingen