Gaan we er op voor- of achteruit als consument?

De overheid heeft op verschillende gebieden voor de consument nieuwe maatregelen genomen en voorgesteld.

Digitale brievenbus

Op het gebied van de privacy en communicatie gaan we er met z’n allen op vooruit. Op ‘mijn overheid’ heeft u uw eigen brievenbus waarin post van de overheid digitaal kan worden ontvangen. Teruglezen wat de overheid over u weet kunt daar ook. Alles over uw werk, auto en studie wat met verzekeren en belastingen te maken heeft vindt u daarin overzichtelijk terug.

Communicatie overheden

Dat geldt ook voor onze kinderen vanaf 14 jaar. Je krijgt hem automatisch en je komt er niet meer vanaf omdat de overheid digitaliseert. Dat heeft te maken met het feit dat er steeds minder papier gebruikt wordt. De overheid heeft besloten dat er op deze wijze stapsgewijs, steeds meer met de consument wordt gecommuniceerd.

Dat levert u steeds meer gemak op, omdat u vanachter uw beeldscherm kunt communiceren met de overheid, het Kadaster, of het RDW bijvoorbeeld. Men vraagt wel van u zelf uw gegevens steeds te controleren op juistheid zodat u onjuistheden snel bij de juiste organisatie kunt melden.

Jongeren van 14 jaar moeten hun ‘mijn overheid’ wel eerst activeren, logisch, je kiest zelf je wachtwoord!

Positie slachtoffers versterkt

De overheid wil graag de positie van slachtoffers versterken en verbeteren waar dat kan. Daar heeft zij diverse voorstellen voor gedaan. Projecten waar positieve resultaten mee zijn gehaald wil men verder uitbreiden. Een voorbeeld van een dergelijk project is: herstelbemiddeling. Tijdens een herstelbemiddeling vindt (een) gesprek(ken) plaats tussen slachtoffer en dader. Het is gebleken dat het een groot deel van de slachtoffers tijdens zo’n project heeft geholpen bij de verwerking van het trauma.

De daders krijgen met dit programma meer inzicht in zichzelf en hun handelen. Deel uitmaken van een dergelijk project wil niet zeggen dat de dader geen straf krijgt. Het is onderdeel van een serie maatregelen die u als slachtoffer beter moet ondersteunen en helpen. Voor de maatschappij in het algemeen is het belangrijk dat de dader meer inzicht in zichzelf en zijn handelen krijgt omdat daarmee de kans op een herhaling wordt verminderd.

Naamgegevens van slachtoffers komen nu nog bij de dader(s) terecht. U wordt met voor- en achternaam in de rechtbank genoemd. In een aantal gevallen is dat om redenen van veiligheid ongewenst, omdat uw NAW gegevens  zo redelijk eenvoudig te achterhalen zijn. In die gevallen wil de overheid het mogelijk maken dat het noemen van uw achternaam niet toegestaan wordt.

Gebieds- en contactverbod

Men wil het bij wet mogelijk maken dat de rechter een persoon een gebieds-of contactverbod oplegt. Een dader is met een dergelijk verbod beter aan te pakken en u voelt zich beter beschermt en gesteund.

Claims slachtoffers

De financiële positie van slachtoffers wil men uitbreiden en versterken met 2 maatregelen:

  • Een uitbreiding van het beroep op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. U kunt nu al een beroep op dat fonds doen mits u elders geen claim heeft toegewezen gekregen. De uitbreiding is, dat nabestaanden van verkeersslachtoffers bij dood door schuld ook een beroep op een uitkering moeten kunnen doen. Over dit laatste wordt nog gesproken, het is nog niet definitief.
  • Er ligt een wetsvoorstel affectieschade bij de Eerste en de Tweede Kamer. Daarin is het voorstel opgenomen om bij affectieschade, als uw gezins- of familielid door iemands schuld of fout is overleden of ernstig gewond geraakt, een schadevergoeding toe te kennen. Nog een voorstel is, dat de gezins- of familieleden zich met een schadeclaim kunnen voegen in het strafproces.

Meldplicht datalekken

Op 1 januari is er een meldplicht datalekken ingegaan. Die meldplicht geldt voor de overheden en bedrijven. U kunt daarbij denken aan het UWV, de SVB, banken of de belastingdienst. Als een dergelijk lek ontdekt wordt en het ernstige, nadelige gevolgen (kan) hebben voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens of ook, voor uw persoonlijke levenssfeer, moeten afhankelijk van de omvang van het lek, het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en u op de hoogte worden gebracht.

Kleinere maatregelen

  • Voor de kleine plastic flesjes van een halve liter of kleiner geldt dat er op proef statiegeld op wordt gegeven.
  • Voortaan betaalt u voor alle alcoholvrije dranken 1 tarief verbruiksbelasting. Dit is € 8,83 per 100 liter geworden.
  • Tabak is opnieuw duurder geworden. Voor een pakje van 40 gram geldt dat u € 0,54 meer gaat betalen.
  • Voor een paspoort mag u maximaal € 64,44 betalen en voor de identiteitskaart maximaal € 50,40 Dit is een lager bedrag dan u voorheen betaalde. Aan de prijzen voor de reispapieren van minderjarigen is niets verandert.

Andere wijzigingen zijn eerder beschreven, u vindt ze hier:

Betalen voor plastic tassen

Subsidie verwijdering asbestdaken of opwekken duurzame energie

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen